layout styles

Robogait Yürütme Tedavisi

Travmatik beyin ve omurilik yaralanmaları, inme, nörolojik veya ortopedik nedenlerden kaynaklanan yürüme yeteneğinin kaybı durumlarında Robogait, yürüme yeteneğinin tekrar kazanımı ve geliştirilmesi için kullanılan robot destekli yürüyüş rehabilitasyon sistemidir.

Tedavide temel yaklaşım, işlev görmeyen alt ekstremitelerin normal yürüyüş deseninde harekete geçirilmesi ve yük aktarımının kontrollü olarak yapılmasıdır. Robotik sistemin kontrolünde oluşan yürüyüş ile nöronal yol aktive edilerek kombine bir tedavi hedeflenir.Yürüyüş rehabilitasyonu, nörolojik rehabilitasyonda çok önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda umut verici bir tedavi konsepti olarak, bant üzerinde kısmi vücut ağırlığı aktarımı sağlayan destekli yürüme sistemi yolu ile lokomotor tedavisi öne çıkmaktadır.

Robotik Cihazı Nasıl Çalışır?

Hastalar daha önce vücutlarına giydirilen taşıyıcı giysi aracılı ile cihaz içine alınır. Vücut ağırlığı vinç vasıtası ile tamamen sisteme aktarılır.

Robotik yürütücüler ile ekstremite bağlantıları tamamlanarak yürüyüş için hazır pozisyona geçilir. Doğal yürüme paterninde harekete geçilmesi ile birlikte bant üzerine kısmi ağırlık aktarımı sağlanır. Robotik yürütücüler yürümede duyarlı davranarak aktif hareketi ortaya çıkarmayı ya da aktif hareketi sensorlar vasıtasıyla algılayarak güçlendirmeyi hedeflerler.

Robogait Nedir
farmed

Robogait Yürütme Tedavisi